Bộ mã hóa Lika | Cảm biến Lika | Lika Việt Nam

Lika Electronic đã phát triển và sản xuất các bộ mã hóa tăng dần và tuyệt đối, quang học và từ tính, quay và tuyến tính, cảm biến gia tăng và tuyệt đối, hệ thống đo từ tính tuyệt đối và tăng dần, bộ truyền động quay, hiển thị, bộ chuyển đổi tín hiệu và giao diện bộ mã hóa .

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm

Email Liên hệ - 0938.885.512 Zalo

Địa điểm mua hàng:

Chat Facebook

Thông tin chi tiết

Lika Electronic là viết tắt của bộ mã hóa và hệ thống đo lường vị trí. Kể từ khi thành lập vào năm 1982, Lika Electronic đã phát triển và sản xuất các bộ mã hóa tăng dần và tuyệt đối, quang học và từ tính, quay và tuyến tính, cảm biến gia tăng và tuyệt đối, hệ thống đo từ tính tuyệt đối và tăng dần, bộ truyền động quay, hiển thị, bộ chuyển đổi tín hiệu và giao diện bộ mã hóa .

Lika Electronic được chứng nhận tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 và hiện cam kết áp dụng hệ thống quản lý môi trường tuân thủ các yêu cầu ISO 14001: 2004. Tất cả các sản phẩm của Lika đều được thiết kế và sản xuất để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chỉ thị CE, RoHS và REACH, hầu hết chúng đều tuân thủ theo tiêu chuẩn UL và CSA. Các giải pháp được chứng nhận ATEX phù hợp để tích hợp vào các môi trường nổ tiềm năng và các khu vực nguy hiểm cũng có sẵn. Sự hiện diện toàn cầu, làm cho chúng tôi gần hơn với khách hàng.

Bộ mã hóa Lika

*Model sản phẩm:

Cảm biến  Lika ICS Bộ mã hóa vòng quay Lika I28
Cảm biến  Lika MC36 Bộ mã hóa vòng quay Lika MI36
Cảm biến  Lika CK41 Bộ mã hóa vòng quay Lika MC36K
Cảm biến  Lika CK46 Bộ mã hóa vòng quay Lika I40-I41
Cảm biến  Lika C50 Bộ mã hóa vòng quay Lika I58-I58S
Cảm biến Lika C51 Bộ mã hóa vòng quay Lika I58SK
Cảm biến Lika CB50 Bộ mã hóa vòng quay Lika IX58 – IX58S
Cảm biến Lika CX58 – CX59 Bộ mã hóa vòng quay Lika IP58-IP58S
Cảm biến Lika CKP58 Bộ mã hóa vòng quay Lika IQ58 – IQ58S
Cảm biến Lika CKQ58 Bộ mã hóa vòng quay Lika CB60
Cảm biến Lika CH59 Bộ mã hóa vòng quay Lika MI58-MI58S
Cảm biến Lika C58  C59  C60 Bộ mã hóa vòng quay Lika I65-IT65
Cảm biến Lika C58A  C58R Bộ mã hóa vòng quay Lika IT68
Cảm biến Lika CB59 Bộ mã hóa vòng quay Lika I115
Cảm biến Lika CK58  CK59  CK60 Bộ mã hóa vòng quay Lika I116
Cảm biến Lika CK61 Bộ mã hóa vòng quay Lika I105
Cảm biến Lika MC58  MC59  MC60 Bộ mã hóa vòng quay Lika ICS
Cảm biến Lika C80 Bộ mã hóa vòng quay Lika MC6
Cảm biến Lika C81 Bộ mã hóa vòng quay Lika CK41
Cảm biến Lika C82 Bộ mã hóa vòng quay Lika CK46
Cảm biến Lika C100 Bộ mã hóa vòng quay Lika C50
Cảm biến Lika C101 Lika vietnam C51
Cảm biến Lika EM58 PL  HS58 PL  HM58 PL Lika vietnam CB50
Cảm biến Lika MS36  MSC36 Lika vietnam CX58 – CX59
Cảm biến Lika MM36  MMC36 Lika vietnam CKP58
Cảm biến Lika MS40  MSC40 SSI Lika vietnam CKQ58

Cảm biến Lika AS36  ASC36 Lika vietnam CH59
Cảm biến Lika AM36-AMC36 Lika vietnam C58  C59  C60
Cảm biến  Lika ES58  ES58S  ESC58 Lika vietnam C58A  C58R
Cảm biến  Lika EM58  EM58S  EMC58 Lika vietnam CB59
Cảm biến  Lika HS58  HS58S  HSC58 Lika vietnam CK58  CK59  CK60
Cảm biến  Lika HM58  HM58S  HMC58 Lika vietnam CK61
Cảm biến  Lika HSCT  HMCT Lika vietnam MC58  MC59  MC60
Cảm biến  Lika MH58S Lika vietnam C80
Cảm biến  Lika MM58  MM58S  MMC58 Lika vietnam C81
Cảm biến  Lika HM58 P  HM58S P  HMC58 P Cảm biến Lika C82
Cảm biến  Lika AMR58 Cảm biến Lika C100
Cảm biến  Lika AST6  AMT6 Cảm biến Lika C101
Cảm biến  Lika XAC77 Cảm biến Lika EM58 PL  HS58 PL  HM58 PL
Cảm biến  Lika AM9  AMC9 Cảm biến Lika MS36  MSC36
Cảm biến  Lika AM58 P  AM58S P  AMC58 P Cảm biến Lika MM36  MMC36
Cảm biến Lika EM58 EC  HS58 EC  HM58 EC Cảm biến Lika MS40  MSC40 SSI
Cảm biến Lika EM58 PT  HS58 PT  HM58 PT Cảm biến Lika AS36  ASC36
Cảm biến Lika AS58 PB, AS58S PB, ASC58 PB Cảm biến Lika AM36-AMC36
AM58 PB-AM58S PB-AMC58 PB Bộ mã hóa tuyến tính Lika ES58  ES58S  ESC58
Cảm biến Lika AM58K Bộ mã hóa tuyến tính Lika EM58  EM58S  EMC58
Cảm biến Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB Bộ mã hóa tuyến tính Lika HS58  HS58S  HSC58

Thông tin thanh toán:
- Người thụ hưởng: Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý
- Số Tài khoản VND: 2202 1485 1032 845
- Ngân Hàng : Xuất Nhập Khẩu Việt Nam-EXIMBANK-PGD Nguyễn Oanh-Gò Vấp-TP.HCM

error: Content is protected !!