Giảm tốc Rossi | Động cơ Rossi | Rossi Việt Nam

Thiết bị công nghiệp việt là nhà phân phối Rossi.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chính của Rossi giá cạnh tranh nhất thị trường tự động hoá Việt Nam

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm

Email Liên hệ - 0938.885.512 Zalo

Địa điểm mua hàng:

Chat Facebook

Thông tin chi tiết

Nhà cung cấp động cơ giảm tốc Rossi ứng dụng vào vực, khai khoáng, sắt thép, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, hoá chất đặc thù là môi trường hoá chất (môi trường Axit, hoá chất ăn mòn) như: Chế Biến Cao Su, Xử Lý Hoá Chất, Dược Phẩm Mỹ Phẩm, Ngành Dầu Khí…  nên Động cơ, Hộp giảm tốc Rossi  đã chế tạo ra nhóm sản phẩm có giá cả và chất lượng phù hợp với từng ngành.Đặc biệt đảm bảo  về hiệu suất phục vụ và độ bền cơ học.

Rossi phân phối hàng đầu các loại hộp số: Hộp số động cơ, đại lý Rossi việt nam, Gearbox Rossi, hộp giảm tốc Rossi, seal kit Rossi, động cơ hộp số  Rossi, hộp số giảm tốc, hộp số giảm tốc Planetary, động cơ điện, bộ điều kiển chuyển động, động cơ giảm tốc Rossi …phục vụ cho các ngành công nghiệp nặng, chẳng hạn như khai thác mỏ, kim loại, nhựa và cao su, vv .. Vừa qua Rossi SPA đã chọn Hanover để giới thiệt giới thiệu dòng sản phẩm mới của mình đặc biệt là thiết bị nghiên cứu cho các ứng dụng công nghiệp nặng, được xem như một tích hợp thêm cho dòng sản phẩm catalog H series.Các sản phẩm nghiên cứu cho các ứng dụng đặc biệt trong công nghiệp nặng xuất phát từ kinh nghiệm lâu năm của Rossi trong các lĩnh vực của Hộp số Rossi.

nha-cung-cap-rossi-vn

*Model sản phẩm:

SR13 MR V 32 UO3A 10 P01 …
SR13 MR V 40 UO3A 7 P02 1… HBF 112M 2 B5
SR13 MR V 50 UO3A 7 P02 1… HBF 132S 2 B5
SR13 MR V 63 UO3A 7 P05 1… HBF 160SA 2 B5
SR13 MR V 64 UO3A 7 P06 1… HBF 160MR 2 B5R
SR13 MR V 80 UO3A 7 P06 2… HBF 180M 2 B5
SR13 MR V 81 UO3A 7 P06 2… HB 63A 2 B5
SR13 MR IV 32 UO3A 41.5 P… HB 71A 2 B5
SR13 MR IV 40 UO3A 25.4 P… HB2 80A 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 50 UO3A 20.3 P… HB2 90S 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 63 UO3A 20 P06… HB2 100LA 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 64 UO3A 20 P06… HB2 112M 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 80 UO3A 20 P06… HB2 132S 2 B5-IE2(ErP)
SR13 MR IV 81 UO3A 20 P06… HB2 160SA 2 B5-IE2(ErP)
MR C2I 200 UO2A 132S-M B5 81.4 HB2 160MR 2 B5-IE2(ErP)
MR C2I 225 UO2A 132S-M B5 125 HB2 180M 2 B5-IE2(ErP)
MR C2I 250 UO2A 160M-L B5 98,5 HBF 200L 2 B5R
MR C2I 280 UO2A 160M-L B5 154 HBZ 63A 2 B5
MR C2I 320 UO2A 200 B5 103 HBZ 71A 2 B5
MR C2I 321 UO2A 200 B5 129 HBZ 80A 2 B5
MR C2I 360 UO2A 200 B5 161 HBZ 90S 2 B5
R 2I 400 UP1A / 9.86 HBZ 100LA 2 B5
R 2I 401 UP1A / 9.86 HBZ 112M 2 B5
R 2I 450 UP1A / 11,4 HBZ 132S 2 B5

Rossi-tai-viet-nam

R 2I 451 UP1A / 11,4 HBZ 160SA 2 B5
R 2I 500 UP1A / 14 HBZ 160MR 2 B5R
R 2I 501 UP1A / 14 HBZ 180M 2 B5
R 2I 560 UP1A / 14,2 R 3I 631 UP1A/27.4
R 2I 561 UP1A / 14,2 R CI 400 UO1A/7.76
R 2I 630 UP1A / 14,3 R CI 401 UO1A/7.76
R 2I 631 UP1A / 14,3 R CI 450 UO1A/8.12
R 4I 400 UP1A / 125 R CI 451 UO1A/9.33
R 4I 401 UP1A / 125 R C3I 400 UO1A/130
R 4I 450 UP1A / 127 R C3I 401 UO1A/130
R 4I 451 UP1A / 127 R C3I 450 UO1A/130
R 4I 500 UP1A / 129 R C3I 451 UO1A/130
R 4I 501 UP1A / 129 R C3I 500 UO1A/130
R 4I 560 UP1A / 131 R C3I 501 UO1A/130
R 4I 561 UP1A / 131 HBZ 200L 2 B5R
R 4I 630 UP1A / 134 R 3I 451 UP1A/29.1
R 4I 631 UP1A / 134 R 3I 500 UP1A/28.7
R C2I 400 UO1A / 19,7 R 3I 501 UP1A/28.7
R C2I 401 UO1A / 19,7 R 3I 560 UP1A/29.1
R C2I 450 UO1A / 22,7 R 3I 561 UP1A/29.1
R C2I 451 UO1A / 22,7 R 3I 630 UP1A/27.4
R C2I 500 UO1A / 22,2 R C3I 560 UO1A/130
R C2I 501 UO1A / 22,2 R C3I 561 UO1A/130
R C2I 560 UO1A / 25,4 R C3I 630 UO1A/132
R C2I 561 UO1A / 25,4 Power P1 0,09…55 kW
R C2I 630 UO1A / 28,6 Nominal torqueTN2 ≤ 19 000 N m
R C2I 631 UO1A / 28,6 Transmission ratio iN 7 … 16 000
R 3I 400 UP1A / 25,2 Power P1 0,09…11 kW
R 3I 401 UP1A / 25,2 Nominal torque TN2 ≤ 900 N m
R 3I 450 UP1A / 29,1 Transmission ratio iN 4…200
R 3I 451 UP1A / 29,1 Power P1 0,09 … 160 kW
R 3I 500 UP1A / 28,7 Nominal torque MT2 ≤ 90 000 N m
R 3I 501 UP1A / 28,7 Transmission ratio iN 2 … 12 500
R 3I 560 UP1A / 29,1 Power P1 0,09 … 75 kW
R 3I 561 UP1A / 29,1 Nominal torque TN2 ≤ 10 000 N m
R 3I 630 UP1A / 27,4 Transmission ratio iN 4 … 6 300
R 3I 631 UP1A / 27,4 Power P1 0,09…5,5 kW
R CI 401 UO1A / 7.76 Nominal torque TN2 ≤ 670 N m
R CI 450 UO1A / 8.12 Transmission ratio iN 6…75
R CI 451 UO1A / 9.33 Nominal torque TN2 1600…710,000 Nm
R C3I 400 UO1A / 130 Transmission ratio i N3,55…3550 (in line)
R C3I 401 UO1A / 130 MR IV 160 – 132 MC 4
R C3I 450 UO1A / 130 MR IV 161 – 132 MC 4
R C3I 451 UO1A / 130 MR IV 160 – 160 M 4
R C3I 500 UO1A / 130 MR IV 161 – 160 M 4
R C3I 501 UO1A / 130 MR V 200 – 160 M 4
R C3I 560 UO1A / 130 Transmission ratio iN 4 … 6 300
R C3I 561 UO1A / 130 Power P1 0,09…5,5 kW
R C3I 630 UO1A / 132 Nominal torque TN2 ≤ 670 N m
R C3I 631 UO1A / 132 Transmission ratio iN 6…75
MR E 57 F C 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 m … Nominal torque TN2 1600…710,000 Nm
MR E 84 F C 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 m … Transmission ratio i N3,55…3550 (in line)
MR E 112 F C 2 L N i = 3,4 14×40 M6 100 80 … Transmission ratio i N9…2440 (bevel helical)
MR E 143 F C 2 L N i = 3,4 19×50 M8 130 11 … Power PN2 ≤ 1,710 kW
MR E 181 F C 2 L N i = 3 28×82 M12 215 180 … Nominal torque TN2 ≤ 132,200 N m
MR EC 84 F O 2 L N i = 3,4 11×30 M5 75 60 … Transmission ratio iN 6,3 … 28
MR EC 112 F O 2 L N i = 3,4 14×40 M6 100 8 … MR 3I 100 L UP4A 80 B5 61.5
MR EC 143 F O 2 L N i = 3,4 19×50 M8 130 1 … MR 3I 125 L UP4A 90S B5 60.2
MR 2E 57 F C 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 60 … MR 4I 63 UP2A 63 B5 117
MR 2E 84 F C 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 60 … MR 4I 64 UP2A 63 B5 122
MR 2E 112 F C 2 L N i = 11,6 14×40 M6 100 … MR 4I 80 UP2A 71 B5 104
MR 2E 143 F C 2 L N i = 11,6 19×50 M8 130 … MR 4I 81 UP2A 71 B5 139
MR 2E 181 F C 2 L N i = 12 28×82 M12 215 1 … MR 4I 100 UP2A 80 B5 104
MR 2EC 84 F O 2 L N i = 11,6 11×30 M5 75 6 … MR 4I 125 UP2A 90S B5 105
MR 2EC 112 F O 2 L N i = 11,6 14×40 M6 100 … MR CI 125 UO2A 132S-M B5 6.31
MR 2EC 143 F O 2 L N i = 11,6 19×50 M8 130 … MR 2I 125 L UP4A 112M-MB B5 24.1
HB 63A 2 B5 MR 3I 40 UP2A 63 B5 20.4
HB 71A 2 B5 MR 3I 50 UP2A 63 B5 35.3
HB2 80A 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4
HB2 90S 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5
HB2 100LA 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 80 UP2A 71 B5 66.3
HB2 112m 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 81 UP2A 71 B5 82.7
HB2 132S 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 100 UP2A 80 B5 61.5
HB2 160SA 2 B5-IE2 (ERP) MR 3I 125 UP2A 90S B5 60.2

Thông tin thanh toán:
- Người thụ hưởng: Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý
- Số Tài khoản VND: 2202 1485 1032 845
- Ngân Hàng : Xuất Nhập Khẩu Việt Nam-EXIMBANK-PGD Nguyễn Oanh-Gò Vấp-TP.HCM