Cầu chì Miro Việt Nam | Đế cầu chì Miro | Cầu chì sứ Miro

Là một trong những nhà sản xuất cầu chì và bảo vệ điện chuyên nghiệp sớm nhất ở Trung Quốc, Mingrong đã thay đổi từ doanh nghiệp tư nhân ban đầu, thành một công ty có vốn đầu tư của Pháp, hiện là thành viên của Mersen EPC BU.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm

Email Liên hệ - 0938.885.512 Zalo

Địa điểm mua hàng:

Chat Facebook

Thông tin chi tiết

Mingrong được đặt tại thành phố Ôn Châu của tỉnh Chiết Giang ở Trung Quốc.

Công ty được thành lập vào năm 1981, trước đây có tên là Nhà máy Fuse Mingdong.

Năm 1997, Mingdong đổi tên thành Mingrong.

Năm 2008, công ty liên doanh với Carbone Lorraine, thành lập Công ty TNHH Bảo vệ Điện Chiết Giang Mingrong (gọi tắt là MIRO).

Năm 2011, Mingrong hoàn toàn thuộc sở hữu của Mersen Group, và trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên tại Nhạc Thanh.

Là một trong những nhà sản xuất cầu chì và bảo vệ điện chuyên nghiệp sớm nhất ở Trung Quốc, Mingrong đã thay đổi từ doanh nghiệp tư nhân ban đầu, thành một công ty có vốn đầu tư của Pháp, hiện là thành viên của Mersen EPC BU.

Công ty có 450 nhân viên, và có diện tích 12000m 2 với sáu tòa nhà,

trong đó ba trong số chúng được sử dụng trong sản xuất nhà máy và ba trong số đó được sử dụng cho nhà ở nhân viên.

Cầu chì Miro

*Model sản phẩm:

RS06 Cầu chì trụ Miro
RS07 Cầu chì vít Miro
RS09 Cầu chì ống vuông Miro
RS10 Đế cầu chì Miro
RS11 Cầu chì sứ Miro
RS12 Miro tại Việt Nam
RS13 Cầu chì trụ Miro
RS14 Cầu chì vít Miro
RS14A Cầu chì ống vuông Miro
RS14B Đế cầu chì Miro
RS15 Cầu chì sứ Miro
RS15A Miro tại Việt Nam
RS15B Cầu chì trụ Miro
RS15C Cầu chì vít Miro
RS15D Cầu chì ống vuông Miro
RS16 Đế cầu chì Miro
RS16A Cầu chì sứ Miro
RS16B Miro tại Việt Nam
RS16C Cầu chì trụ Miro
RS17 Cầu chì vít Miro
RS18 Cầu chì ống vuông Miro
RS19 Đế cầu chì Miro
RS19A Cầu chì sứ Miro
RS19B Miro tại Việt Nam
RS19C Cầu chì trụ Miro
RS19D Cầu chì vít Miro
RS54 Cầu chì ống vuông Miro
RS55 Đế cầu chì Miro
RS56 Cầu chì sứ Miro
RS57 Miro tại Việt Nam
RS58 Cầu chì trụ Miro
RO06 Cầu chì vít Miro
RO07 Cầu chì ống vuông Miro
RO09 Đế cầu chì Miro
RO10 Cầu chì sứ Miro
RO11 Miro tại Việt Nam
RO12 Cầu chì trụ Miro
RO13 Cầu chì vít Miro
RO14 Cầu chì ống vuông Miro
RO14A Đế cầu chì Miro
RO14B Cầu chì sứ Miro
RO15 Miro tại Việt Nam
RO15A Cầu chì trụ Miro
RO15B Cầu chì vít Miro
RO15C Cầu chì ống vuông Miro
RO15D Đế cầu chì Miro
RO16 Cầu chì sứ Miro
RO16A Miro tại Việt Nam
RO16B Cầu chì trụ Miro
RO16C Cầu chì vít Miro
RO17 Cầu chì ống vuông Miro
RO18 Đế cầu chì Miro
RO19 Cầu chì sứ Miro
RO19A Miro tại Việt Nam
RO19B Cầu chì trụ Miro
RO19C Cầu chì vít Miro
RO19D Cầu chì ống vuông Miro
RO54 Đế cầu chì Miro
RO55 Cầu chì sứ Miro
RO56 Miro tại Việt Nam
RO57 Cầu chì trụ Miro
RO58 Cầu chì vít Miro
RO08 Cầu chì ống vuông Miro
RS08 Đế cầu chì Miro
RO15T Cầu chì sứ Miro
RO16H Miro tại Việt Nam
RO17H Cầu chì trụ Miro
RO19H Cầu chì vít Miro
RO19AH Cầu chì ống vuông Miro
RO19BH Đế cầu chì Miro
RO19CH Cầu chì sứ Miro
RO19DH Miro tại Việt Nam
RS15T Cầu chì trụ Miro
RS16H Cầu chì vít Miro
RS17H Cầu chì ống vuông Miro
RS19H Đế cầu chì Miro
RS19AH Cầu chì sứ Miro
RS19BH Miro tại Việt Nam
RS19CH Cầu chì trụ Miro
RS19DH Cầu chì vít Miro
RO16H Cầu chì ống vuông Miro
RO17H Đế cầu chì Miro
RO19H Cầu chì sứ Miro
RO19AH Miro tại Việt Nam
RO19CH Cầu chì trụ Miro
RO19DH Cầu chì vít Miro
RS16H Cầu chì ống vuông Miro
RS17H Đế cầu chì Miro
RS19H Cầu chì sứ Miro

Đế cầu chì Miro

RS19AH Miro tại Việt Nam
RS19CH Cầu chì trụ Miro
RS19DH Cầu chì vít Miro
RT14-20 Cầu chì ống vuông Miro
RT14G-20 Đế cầu chì Miro
RO26 Cầu chì sứ Miro
RS26 Miro tại Việt Nam
RO21 Cầu chì trụ Miro
RS21 Cầu chì vít Miro
RO22 Cầu chì ống vuông Miro
RS22 Đế cầu chì Miro
RO23 Cầu chì sứ Miro
RS23 Miro tại Việt Nam
RO24 Cầu chì trụ Miro
RS24 Cầu chì vít Miro
RO27 Cầu chì ống vuông Miro
RS27 Đế cầu chì Miro
RO28 Cầu chì sứ Miro
RS28 Miro tại Việt Nam
RO29 Cầu chì trụ Miro
RS29 Cầu chì vít Miro
NH00C Cầu chì ống vuông Miro
RS31 Đế cầu chì Miro
RO30A Cầu chì sứ Miro
RS30A Miro tại Việt Nam
RO30B Cầu chì trụ Miro
RS30B Cầu chì vít Miro
RO30C Cầu chì ống vuông Miro
RS30C Đế cầu chì Miro
RO31A Cầu chì sứ Miro
RS31A Miro tại Việt Nam
RO31B Cầu chì trụ Miro
RS31B Cầu chì vít Miro
RO31C Cầu chì ống vuông Miro
RO31C Đế cầu chì Miro.

Thông tin thanh toán:
- Người thụ hưởng: Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý
- Số Tài khoản VND: 2202 1485 1032 845
- Ngân Hàng : Xuất Nhập Khẩu Việt Nam-EXIMBANK-PGD Nguyễn Oanh-Gò Vấp-TP.HCM